İthalat ve ihracat işlemlerinde aksama yaşamamanız için Gümrüklere ibraz ettiğimiz firma dosyalarının noter tasdikli suretlerinin hazırlanıp tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.